Łukasz Jonak

Kierownik projektu Maszyna Społeczna

Wydział Socjologii UW

Prowadzi projekt badawczy analizujący ekosystem projektów blockchainowych w Polsce i zagranicą.

Strona projektu Maszyna Społeczna.

Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu socjologii, nauk poznawczych i technologii informacyjnych; stara się zrozumieć, w którym kierunku musi zmierzać socjologia, by adekwatnie opisywać współczesny świat społeczny. W szczególności zajmuje się społecznymi aspektami i konsekwencjami funkcjonowania technologii blockchainowych – problematyce governance, regulacjami, podejmowaniem decyzji i zarządzaniem tożsamością w systemach zdecentralizowanych

W DELab UW od stycznia 2015 r.

#blockchain/kryptowaluty #społeczeństwo cyfrowe #zachowania w sieci

Czego życzymy sobie i Wam na nadchodzący rok? Sprawdźcie sami!
Z Łukaszem Jonakiem (DELab UW, WS UW) o potencjale blockchainów.
Uwarunkowania funkcjonowania ekosystemu blockchainowego w Polsce

Łukasz Jonak

DELab UW, Wydział Socjologii UW
Uwarunkowania funkcjonowania ekosystemu blockchainowego w Polsce

dr Grzegorz Sobiecki

Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

– Uniwersystet Warszawski, socjologia (2002) i polonistyka (2001)

Publikacje

Książki

2006 (współredakcja). Re: internet – społeczne aspekty medium. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Artykuły

Krejtz, K., Biele, C., & Jonak, Ł. (w druku). Dynamika uwagi wzrokowej a zaangażowanie poznawcze w trakcie czytania hipertekstu. Studia Psychologiczne.

Jonak, Ł. (2014). Hiperhumanizm, czyli dlaczego kultura nie może wyjść poza samą siebie. Przegląd Humanistyczny, (1), 53 – 63.

Paradowski, M. B., & Jonak, Ł. (2012). Understanding the social cascading of geekspeak and the upshots for social cognitive systems. Understanding and modelling collective phenomena, 27–32.

Paradowski, M. B., Chen, C.-C., Cierpich, A., & Jonak, Ł. (2012a). From Linguistic Innovation in Blogs to Language Learning in Adults: What do Interaction Networks Tell us? Procs Symp on Social Computing–Social Cognition–Social Networks and Multiagent Systems.

Paradowski, M. B., & Jonak, Ł. (2012b). Diffusion of linguistic innovation as social coordination. Psychology of Language and Communication, 16(2), 131–142.

Jonak, Ł. (2007). Sieci społeczne i dynamika sieciowa. in: K. Winkowska-Nowak & A. Rychwalska (eds.), Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Warszawa: Academica.

Uczestnictwo w konferencjach

Konferencje krajowe

05.2014. Between Innovation and Coercion. Tarde–Durkheim Debate as a Defining Moment of Modern Sociology. From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion. Workshop on the Circulation of Ideas, Procedures an d Regulations in Culture, Law and Economy. PTS, UKSW, UW. Warszawa

Przewiń do góry