Łukasz Jonak

Kierownik projektu Maszyna Społeczna

Wydział Socjologii UW

Prowadzi projekt badawczy analizujący ekosystem projektów blockchainowych w Polsce i zagranicą.

Strona projektu Maszyna Społeczna.

Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu socjologii, nauk poznawczych i technologii informacyjnych; stara się zrozumieć, w którym kierunku musi zmierzać socjologia, by adekwatnie opisywać współczesny świat społeczny. W szczególności zajmuje się społecznymi aspektami i konsekwencjami funkcjonowania technologii blockchainowych – problematyce governance, regulacjami, podejmowaniem decyzji i zarządzaniem tożsamością w systemach zdecentralizowanych

W DELab UW od stycznia 2015 r.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Czego życzymy sobie i Wam na nadchodzący rok? Sprawdźcie sami!
Z Łukaszem Jonakiem (DELab UW, WS UW) o potencjale blockchainów.
ljonak

Łukasz Jonak

DELab UW, Wydział Socjologii UW
Grzegorz Sobiecki

dr Grzegorz Sobiecki

Szkoła Główna Handlowa, Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain

dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz

Kancelaria Karasek&Wejman, Uniwersytet Jagielloński

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

– Uniwersystet Warszawski, socjologia (2002) i polonistyka (2001)

Publikacje

Książki

2006 (współredakcja). Re: internet – społeczne aspekty medium. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Artykuły

Krejtz, K., Biele, C., & Jonak, Ł. (w druku). Dynamika uwagi wzrokowej a zaangażowanie poznawcze w trakcie czytania hipertekstu. Studia Psychologiczne.

Jonak, Ł. (2014). Hiperhumanizm, czyli dlaczego kultura nie może wyjść poza samą siebie. Przegląd Humanistyczny, (1), 53 – 63.

Paradowski, M. B., & Jonak, Ł. (2012). Understanding the social cascading of geekspeak and the upshots for social cognitive systems. Understanding and modelling collective phenomena, 27–32.

Paradowski, M. B., Chen, C.-C., Cierpich, A., & Jonak, Ł. (2012a). From Linguistic Innovation in Blogs to Language Learning in Adults: What do Interaction Networks Tell us? Procs Symp on Social Computing–Social Cognition–Social Networks and Multiagent Systems.

Paradowski, M. B., & Jonak, Ł. (2012b). Diffusion of linguistic innovation as social coordination. Psychology of Language and Communication, 16(2), 131–142.

Jonak, Ł. (2007). Sieci społeczne i dynamika sieciowa. in: K. Winkowska-Nowak & A. Rychwalska (eds.), Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Warszawa: Academica.

Uczestnictwo w konferencjach

Konferencje krajowe

05.2014. Between Innovation and Coercion. Tarde–Durkheim Debate as a Defining Moment of Modern Sociology. From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion. Workshop on the Circulation of Ideas, Procedures an d Regulations in Culture, Law and Economy. PTS, UKSW, UW. Warszawa

Scroll to Top