Łukasz Nawaro

Analityk DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Łukasz Nawaro jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. W swojej pracy doktorskiej planuje zająć się tematem przemian technologicznych transportu w miastach: e-hulajnogi, samochody autonomiczne i mikropłatności za usługi transportowe, parkingi lub dostęp do dróg. W szerszym kontekście miast zajmuje się tematem smart city, Airbnb oraz rynkiem nieruchomości. Ponadto interesuje się zbiorami danych tekstowych, w szczególności w połączeniu z innymi naukami społecznymi, takimi jak politologia (stenogramy parlamentarne) i prawo (umowy międzynarodowe). Jego kompetencje łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami przetwarzania dużych zbiorów danych.

Brał udział w projektach Horyzont 2020: NGI Forward i EU Engineroom, mających na celu zbadanie przyszłości Internetu. Efektem projektu były między innymi strony internetowe: https://ngi.delabapps.eu/, https://fwd.delabapps.eu/, https://covid.delabapps.eu/ i https://ngitopics.delabapps.eu/.

Jego zainteresowania technologiczne nie ograniczają się do stosowania gotowych rozwiązań. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z programowania w Pythonie oraz powtarzalności badań dla Data Science and Business Analytics, podczas których korzysta z technologii chmurowej.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) i Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o badaniu umów handlowych metodą text-mining.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o wyzwaniach autonomicznych pojazdów.
magda

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

DELab UW, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
lukasz

Łukasz Nawaro

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Michał_Boni_foto

dr Michał Boni

SWPS, Martens Centre
Tomasz_Brodzicki_foto

dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG

IHS Markit Maritime & Trade, Uniwersytet Gdański
lukasz

Łukasz Nawaro

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
prof Michał Krawczyk

dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Marcin Korolec

Marcin Korolec

Ekspert KPI, Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

2020-obecnie – studia doktoranckie; Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

2017-2020 – studia magisterskie; Informatyka i Ekonometria, specjalność: Data Science, Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych

2015-2017 – studia licencjackie; Ekonomia międzynarodowa, Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

„(EU) Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and methods” (okres realizacji: listopad 2017 – luty 2019). Głównym celem projektu jest identyfikacja technologii, które odegrają przełomową rolę w kształtowaniu Internetu w najbliższych dwóch dekadach.

Scroll to Top