Łukasz Nawaro

Analityk DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Łukasz Nawaro jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych. W swojej pracy doktorskiej planuje zająć się tematem przemian technologicznych transportu w miastach: e-hulajnogi, samochody autonomiczne i mikropłatności za usługi transportowe, parkingi lub dostęp do dróg. W szerszym kontekście miast zajmuje się tematem smart city, Airbnb oraz rynkiem nieruchomości. Ponadto interesuje się zbiorami danych tekstowych, w szczególności w połączeniu z innymi naukami społecznymi, takimi jak politologia (stenogramy parlamentarne) i prawo (umowy międzynarodowe). Jego kompetencje łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych z umiejętnościami przetwarzania dużych zbiorów danych.

Brał udział w projektach Horyzont 2020: NGI Forward i EU Engineroom, mających na celu zbadanie przyszłości Internetu. Efektem projektu były między innymi strony internetowe: https://ngi.delabapps.eu/, https://fwd.delabapps.eu/, https://covid.delabapps.eu/ i https://ngitopics.delabapps.eu/.

Jego zainteresowania technologiczne nie ograniczają się do stosowania gotowych rozwiązań. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z programowania w Pythonie oraz powtarzalności badań dla Data Science and Business Analytics, podczas których korzysta z technologii chmurowej.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) i Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o badaniu umów handlowych metodą text-mining.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o wyzwaniach autonomicznych pojazdów.
Międzynarodowe prawo gospodarcze w czasach gospodarki cyfrowej: kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje?

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

DELab UW, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
Międzynarodowe prawo gospodarcze w czasach gospodarki cyfrowej: kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje?

Łukasz Nawaro

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Międzynarodowe prawo gospodarcze w czasach gospodarki cyfrowej: kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje?

dr Michał Boni

SWPS, Martens Centre
Międzynarodowe prawo gospodarcze w czasach gospodarki cyfrowej: kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje?

dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG

IHS Markit Maritime & Trade, Uniwersytet Gdański
Smart cities i mikropłatności: zachowania użytkowników mobilności współdzielonej

Łukasz Nawaro

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Smart cities i mikropłatności: zachowania użytkowników mobilności współdzielonej

dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Smart cities i mikropłatności: zachowania użytkowników mobilności współdzielonej

Marcin Korolec

Ekspert KPI, Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

2020-obecnie – studia doktoranckie; Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW

2017-2020 – studia magisterskie; Informatyka i Ekonometria, specjalność: Data Science, Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych

2015-2017 – studia licencjackie; Ekonomia międzynarodowa, Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

„(EU) Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and methods” (okres realizacji: listopad 2017 – luty 2019). Głównym celem projektu jest identyfikacja technologii, które odegrają przełomową rolę w kształtowaniu Internetu w najbliższych dwóch dekadach.

Przewiń do góry