Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent Data Science na WNE UW. Prowadzi badania na temat współczesnych przemian transportu w miastach związanych z cyfryzacją – przede wszystkim możliwością współdzielenia pojazdów i mikromobilnością. Uczestnik projektów Horyzont 2020 dotyczących przyszłości Internetu.

#transport #text mining #uczenie maszynowe

Publikacje DELab UW

Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?
Interaktywny raport „Social challenges brought by COVID-19”
Interaktywny raport z projektu NGI Forward

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

2017-obecnie – studia magisterskie; Informatyka i Ekonometria, specjalność: Data Science, Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych

2015-2017 – studia licencjackie; Ekonomia mIędzynarodowa, Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

„(EU) Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and methods” (okres realizacji: listopad 2017 – luty 2019). Głównym celem projektu jest identyfikacja technologii, które odegrają przełomową rolę w kształtowaniu Internetu w najbliższych dwóch dekadach.

Przewiń do góry