Project Description

JOANNA MAZUR

Analityczka DELab UW
Wydział Prawa i Administracji UW

Academia.edu

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW.

W DELab UW pracuje nad analizą prawniczych aspektów budowania jednolitego rynku cyfrowego, przede wszystkim inicjatywy dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw autorskich. Interesuje się również problematyką ochrony praw człowieka w przestrzeni cyfrowej.

Od stycznia 2019 roku realizuje grant Narodowego Centrum Nauki Preludium pod tytułem: „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego”.

2017 – obecnie – doktorantka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2012-2017 – prawo, Uniwersytet Warszawski

2014-2016 – II stopień Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2011-2013 – I stopień Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2010-2013 – I stopień stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Mazur J. (2019) Automated Decision-Making and the Precautionary Principle in EU Law [w:] “Baltic Journal of European Studies” 9(4) , s. 3-18, dostęp.

Mazur J. (2019) Regulation on Unjustified Geoblocking: A Hardly-Existing Market Facing a Hardly-Existing Challenge?, “Pécs Journal of International and European Law” (I-II). s.  99-106, dostęp.

Mazur J. (2018) Right to Access Information As a Collective-Based Approach to the GDPR’s Right to Explanation in European Law, “Erasmus Law Review” 11(3) , s. 178-189, dostęp.

Mazur J. (2018) Copy Fights w Unii Europejskiej, czyli o artykule 13 projektu dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, „Prawo europejskie w praktyce” 174(11/12), s. 51-57.

Mazur J., Szmigielski A. (2018) Czy działalność Ubera jest usługą społeczeństwa informacyjnego? Rozważania na kanwie sprawy Asociación Profesional Elite Taxi, „5 Europejski Przegląd Sądowy”, s. 37-43.

Mazur J., Paliński M., Sobolewski M. (2017) GDPR: A Step Towards a User-centric Internet?, “Intereconomics” 52(4), s. 207-213, dostęp.

  1. Grant Narodowego Centrum Nauki Preludium pod tytułem: „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego” (2018/29/N/HS5/00105) – publikacje:
    – Mazur J. (2019) Automated Decision-Making and the Precautionary Principle in EU Law [w:] “Baltic Journal of European Studies” 9(4) , s. 3-18, dostęp.
  2. Raport: dr hab. Katarzyna Śledziewska, Kristóf Gyódi, Wojciech Hardy, Joanna Mazur „Airbnb w Warszawie. Charakterystyka rynku i wyzwania dla miasta”, Warszawa 2019, dostęp.
  3. Raport: Joanna Mazur, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dr hab. Renata Włoch „Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca”, Warszawa 2018, dostęp.

PUBLIKACJE DELab UW