FOLDER KLIENTÓW ENTERPRISE EUROPE NETWORK

IDŹ PO WIĘCEJ Z ENTERPRISE EUROPE NETWORK

CZYTAJ ONLINE

Uniwersytet Warszawski od 2008 roku jest partnerem największej na świecie sieci wpierania naukowców i MŚP w internacjonalizacji i podnoszeniu swojego potencjału innowacyjnego. Biuro Enterprise Europe Network działające w ramach DELab UW jest jednym z ponad 600 ośrodków ściśle współpracujących ze sobą na całym świecie. Dzięki tej bliskiej współpracy wymiana informacji na temat potrzeb klientów sieci przynosi wymierne korzyści w budowaniu silnej pozycji polskich naukowców i MŚP na rynkach światowych.

Ten katalog przedstawia naszych najaktywniejszych klientów, zapraszamy do poszerzenia tego grona.

Dominik Jankowski
PROJECT MANAGER
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

2017-08-07T14:58:54+00:00