Seminaria DELAB UW

Cykle spotkań "Cyfryzacja pod lupą nauki" oraz "Digital Europe Economic Seminars" organizowane są w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB). 

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

Partner merytoryczny

Partner studencki

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej. Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi.

Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

Online harassment and hate speech: gendered dimensions

Marjan Nadim

Institute for Social Research, Norway
Online harassment and hate speech: gendered dimensions

Audun Fladmoe

Institute for Social Research, Norway
Economy of attention and digital consumption: overview over the last two years

Santiago Giraldo-Luque

Autonomous University of Barcelona
Economy of attention and digital consumption: overview over the last two years

Cristina Fernández-Rovira

University of Vic – Central University of Catalonia

Nasze seminaria są jedną z planowanych w ramach IDUB platform współpracy, integrujących naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i czołowych ośrodków europejskich, zajmujących się cyfryzacją oraz ekspertów z sektora publicznego i biznesu. Chcemy, aby nasze spotkania tworzyły przyjazne środowisko do wymiany i dzielenia się najnowszą wiedzą, ale też przekazywania konkretnych kompetencji w zakresie przetwarzania, analizy i wykorzystania danych oraz eksperymentowania z nowymi metodami badawczymi.

Podczas kolejnych debat w ramach cyklu "Cyfryzacja pod lupą nauki" młodzi naukowcy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich badań w obszarze cyfryzacji oraz uzyskania merytorycznego wsparcia ekspertów. Poprzez seminaria chcemy popularyzować dorobek i badania młodych naukowców.

W anglojęzycznym cyklu "Digital Europe Economic Seminars", których celem jest budowanie międzynarodowej współpracy opartej na wymianie wiedzy, czołowi badacze i badaczki z krajów Unii Europejskiej zaprezentują wyniki najnowszych badań z obszaru cyfryzacji.

Przewiń do góry