Seminaria DELAB UW

Cykle spotkań "Cyfryzacja pod lupą nauki" oraz "Digital Europe Economic Seminars" organizowane są w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB). 

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

Zdjęcie Kristófa Gyódi

Kristóf Gyódi

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Zdjęcie Michała Palińskiego

Michał Paliński

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
dr Alek Tarkowski

dr Alek Tarkowski

Open Future Foundation, ekspert KPI

Partner merytoryczny

Partner studencki

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej. Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi.

Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

Brand communication and the Attention Economy

prof. Waddick Doyle

American University of Paris

Nasze seminaria są jedną z planowanych w ramach IDUB platform współpracy, integrujących naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i czołowych ośrodków europejskich, zajmujących się cyfryzacją oraz ekspertów z sektora publicznego i biznesu. Chcemy, aby nasze spotkania tworzyły przyjazne środowisko do wymiany i dzielenia się najnowszą wiedzą, ale też przekazywania konkretnych kompetencji w zakresie przetwarzania, analizy i wykorzystania danych oraz eksperymentowania z nowymi metodami badawczymi.

Podczas kolejnych debat w ramach cyklu "Cyfryzacja pod lupą nauki" młodzi naukowcy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich badań w obszarze cyfryzacji oraz uzyskania merytorycznego wsparcia ekspertów. Poprzez seminaria chcemy popularyzować dorobek i badania młodych naukowców.

W anglojęzycznym cyklu "Digital Europe Economic Seminars", których celem jest budowanie międzynarodowej współpracy opartej na wymianie wiedzy, czołowi badacze i badaczki z krajów Unii Europejskiej zaprezentują wyniki najnowszych badań z obszaru cyfryzacji.

Przewiń do góry