Dominik Jankowski: WSPARCIE DLA BIZNESU W ZASIĘGU RĘKI

W środę 11. marca o godzinie 16:00 Dominik Jankowski wygłosił wykład:

WSPARCIE DLA BIZNESU W ZASIĘGU RĘKI
Jak zarobić na nauce?

Tematem wykładu były działania Komisji Europejskiej stymulujące międzynarodową współpracę między ośrodkami badawczymi a przedsiębiorstwami za pomocą technik sieciowych. Omówiona została geneza sieci wsparcia, jej ewolucja oraz rozwój. Słuchacze zostali wprowadzeni w zasady działania sieci Enterprise Europe Network, poznali narzędzia wykorzystywane do budowania współpracy B2B i S2B oraz metody analizy ich skuteczności. Przedstawione zostały także osiągnięcia polskiej sieci na tle pozostałych krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Druga część wykładu była poświęcona działaniom Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz wspomagania procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie. Poruszona została również kwestia promocji technologii, laboratoriów i usług, które UW może zaoferować partnerom zewnętrznym, a także asysty naukowców w procesie transferu technologii.

Dominik Jankowski – od 2006 roku pracownik Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii zajmujący się współracą z biznesem i transferem technologii. W latach 2008-2014 koordynator sieci Enterprise Europe Network – Konsorcjum Business and Innovation Support for North-East Poland, zaangażowany w liczne projekty krajowe i międzynarodowe, których tematem był transfer technologii i biznesowa współpraca międzynarodowa. Obecnie kierownik biura Enterprise Europe Network na Uniwersytecie Warszawskim działającego w przestrzeni DELab UW.

Więcej informacji:
www.uott.uw.edu.pl
www.bisnep.pl
http://een.ec.europa.eu/
EEN UW

Miejsce:
BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
sala 315, III piętro
(wjazd windą przy głównym wejściu do biblioteki, następnie do końca korytarza i na prawo)

Czas:
Środa 11.03.2015 godz. 16:00

DELabTALKS-Jankowski

2017-06-22T21:52:57+00:00