W środę 17 czerwca o godzinie 16:00

Dr Michał Polakowski wygłosi wykład:

Informatyzacja usług społecznych: pomiędzy efektywnością a kontrolą

Czy informatyzacja usług społecznych zwiększy ich skuteczność, zwłaszcza z perspektywy obywateli? A może technologie informatyczne służą lepszemu kategoryzowaniu odbiorców tych usług, a w konsekwencji przyczyniają się do ograniczania zakresu praw socjalnych? W ramach prezentacji w pierwszej kolejności zostaną przedstawione argumenty na temat usług związanych z rynkiem pracy, jakie pojawiają się w debatach toczących się w Europie Zachodniej. W dalszej części argumenty te zostaną odniesione do zmian zachodzących w polskich instytucjach rynku pracy, zwłaszcza tak zwanego profilowania bezrobotnych.

Dr Michał Polakowski jest politologiem, badaczem polityki społecznej. Zajmuje się ekonomią polityczną reform państwa opiekuńczego, zwłaszcza systemów emerytalnych i instytucji rynku pracy, jak również innowacyjnymi metodami porównawczymi. Współzałożyciel Fundacji ICRA.

Miejsce:
BUW, ul. Dobra 56/66 Warszawa,
sala 315, III piętro
(wjazd windą przy głównym wejściu do biblioteki, następnie do końca korytarza i na prawo)

Czas:
Środa 17.06.2015 godz. 1600

DELabTALKS-Polakowski