Maszyna Społeczna2019-04-17T11:01:23+00:00
Loading...

Technologie blockchainowe (rozproszonych baz danych, rejestrów) obiecują nową przestrzeń wspólnego działania ludzi, nowy sposób generowania wspólnej wiedzy, konsensusu. Wydaje się, że to niewiele, ale taki technologiczny wspólny mianownik ma duży potencjał transformacji społeczeństw, gospodarki i mechanizmów państwowych. Spora część tego potencjału związana jest z decentralistycznym charakterem tej technologii, co może być jej zaletą, lub stanowić problem, w zależności od punktu widzenia.

Jednocześnie systemy blockchainowe są typowymi „czarnymi skrzynkami” technologicznymi; ze względu na ich hermetyczność wciąż brakuje systematycznego ich rozpoznania między innymi przez nauki społeczne.

Celem projektu jest zbadanie obu tych aspektów technologii blockchain poprzez dwa główne kierunki działania:

  • Analizę blockchainowych „czarnych skrzynek” już na etapie ich tworzenia w startupach i firmach technologicznych, oraz
  • Analizę instytucjonalną, mającą na celu wskazać obszary, w których mechanizmy blockchainowe i funkcje państwa mogą wchodzić w synergię i tworzyć innowacyjne usługi dla dobra obywateli, a także na przykładzie polskim, opisać procesy wzajemenego „układania” się instytucji państwa i rozwiązań budowanych na podstawie technologii blockchain.

Analiza polskich startup’ów blockchainowych z punktu widzenia nauk społecznych.

Projekty oparte na technologii rozproszonych rejestrów mają charakter laboratoriów społecznych, rezultatem ich działania są “maszyny społeczne”, czyli systemy, w których zazębiają się technologie informacyjne i mechanizmy ludzkich zachowań. Z punktu widzenia socjologa niezwykle ważne jest odkrycie, jakie zasady rządzą tworzeniem tych struktur i jakie mogą być społeczne konsekwencje ich działania.

Analiza instytucjonalna

Dyskurs publiczny na temat rozwiązań blockchainowych naznaczony jest napięciem pomiędzy regulacyjnym nastawieniem instytucji państwa oraz innowacyjną energią przedsiębiorców i twórców start-up’ów. Być może konstruktywne byłoby założenie, że celem zarówno państwa jak i systemów opartych o rozproszone rejestry, jest tworzenie i ochrona specyficznych “dóbr wspólnych”. Analiza instytucjonalna ma za zadanie przeanalizowanie jakiego rodzaju dobra wspólne są przedmiotem działania tych dwóch sfer, jakimi metodami te sfery się posługują oraz – co najważniejsze – jakie są w związku z tym obszary, gdzie zarówno instytucje administracyjne, jak i systemy blockchainowe mogą współdziałać dla dobra obywateli i państwa.

Konwersatorium naukowe

W ramach projektu zostanie przeprowadzone konwersatorium dla studentów Instytutu Socjologii UW. Podczas zajęć dyskutowane będą zarówno teoretyczne podstawy projektu, jak i jego wyniki.

Omówione zostaną podstawowe zasady działania samej technologii blockchainowej, sposoby jej zastosowania i konsekwencje dla świata społecznego, gospodarki i polityki. Przedyskutowane będą mechanizmy społeczne umożliwiają funkcjonowanie blockchainów i rola nauk społecznych w analizie i  rozwoju tej dziedziny.

Zajęcia będą też okazją to przyjrzenia się, jak funkcjonują nowoczesne projekty tworzenia oprogramowania i jaką rolę mogą odgrywać w nich socjologowie.

Najnowsze wpisy na blogu projektu

Convergence blockchain Congress

18 listopada 2019|Możliwość komentowania Convergence blockchain Congress została wyłączona

I've recently returned from the Convergence Global Blockchain Congress. The goal of the conference seams to have been to integrate and showcase various initiative European Commission has a patronage over and to give the

On Facebook’s Libra, part 2

18 lipca 2019|Możliwość komentowania On Facebook’s Libra, part 2 została wyłączona

A month ago I've published some quick remarks about just-announced Facebook cryptocurrency, Libra. Since then many experts took a closer look at various aspects of Libra's project, and we've just had the opportunity to

Blockchain Working Group at Polish Ministry of Digitalization

10 lipca 2019|Możliwość komentowania Blockchain Working Group at Polish Ministry of Digitalization została wyłączona

Since the launch of 'Social Machine' project I've been observing the proceedings of Blockchain and DLT Working Group, organized and coordinated by Polish Ministry of Digitalization. The summer slowdown is a good opportunity to

Autor projektu: Łukasz Jonak

Projekt finansowane ze środków programu „Dialog” MNiSW