W poniedziałek 23 marca 2015 o godz.17:00 odbył się wykład Jana RYBICKIEGO (Uniwersytet Jagielloński) pod tytułem

rysowanie-literatury

Miejsce: BUW, ul.Dobra 55/56 Warszawa sala 315, III piętro.

Computational Stylistics Group to nieformalna grupa badawcza zrzeszająca pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Antwerpii. Grupa zajmuje się tworzeniem komputerowych narzędzi ilościowej analizy tekstów oraz ich promocją wśród badaczy na całym świecie. Najbardziej znanym produktem grupy jest pakiet „stylo” do analizy stylometrycznej tekstów, napisany dla środowiska programowania statystycznego R. Członkowie-założyciele to Maciej Eder (UP), Mike Kestemont (UA) i Jan Rybicki (UJ).

Dr Jan Rybicki jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał też na Rice University w Houston i na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się przekładoznawstwem, komparatystyką literacką i stylistyka komputerową. W tej ostatniej dziedzinie wykorzystuje wywodzące się z atrybucji autorskiej techniki komputerowo-statystyczne, pozwalające na ilościowo-jakościową analizę tekstów literackich w oryginale i w przekładzie. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, członkiem Komitetu Wykonawczego European Association for Digital Humanities i głównym organizatorem konferencji Digital Humanities 2016, która odbędzie się w Krakowie. Ma na koncie również przekłady ok. 30 powieści z języka angielskiego takich autorów jak Amis, Fitzgerald, Golding, Gordimer, Ishiguro, le Carré czy Winterson.