Sejm uchwalił pakiet MŚP

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Nowe­li­za­cja ustaw w celu wpro­wa­dze­nia uprosz­czeń dla przed­się­bior­ców w pra­wie podat­ko­wym i gospo­dar­czym (tzw. Pakiet MŚP) to pra­wie 50 zmian, któ­re zosta­ły przy­ję­te przez Sejm.

Wię­cej na stro­nie Mini­ster­stwa Przed­się­bior­czo­ści i Tech­no­lo­gii. »

Przewiń do góry