Skorzystaj z bezpłatnych porad ekspertów.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości oferuje bezpłatne usługi informacyjne z zakresu prawa oraz
polityk i programów UE, internacjonalizacji przedsiębiorstw, innowacji i transferu
technologii.

Odpowiedzą na pytania dotyczące kwestii prawnych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku
europejskim (Polska i inne kraje Unii Europejskiej), obejmujących
w szczególności dziedziny takie jak:

  • sprzedaż towarów i świadczenie usług na wspólnym rynku UE
  • rozpoczynanie działalności gospodarczej
  • zatrudnianie pracowników
  • wprowadzanie produktów do obrotu, bezpieczeństwo
    produktów, oznakowanie CE
  • podatki i cła
  • ochrona konkurencji i konsumentów
  • własność intelektualna i przemysłowa
  • zamówienia publiczne

Pomogą w nawiązaniu współpracy biznesowej i technologicznej
z zagranicznymi partnerami.

Udzielą informacji na temat wsparcia finansowego i
organizacyjnego dostępnego w ramach programów Unii
Europejskiej np. HORYZONT 2020 i COSME.

Zapraszamy do zadawania pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego na
stronie

https://www.een.org.pl/een/bezplatne-porady-naszych-ekspertow

2019-04-09T13:03:30+00:00