Prawa własności intelektualnej, czyli prawa autorskie oraz prawa wynikające z patentów czy znaków towarowych, zapewniają unijnym przedsiębiorstwom ochronę ich wynalazków i produktów w celu lepszej konkurencji na globalnym rynku. W trzecim kwartale br. Komisja Europejska zamierza opublikować “Plan działania dotyczący własności intelektualnej”. Inicjatywa ta ma na celu modernizację systemu własności intelektualnej w UE, promowanie jego inteligentniejszego wykorzystania, zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów dotyczących własności intelektualnej i propagowanie fair play w tej dziedzinie na całym świecie.

Obywatele UE i wszystkie zainteresowane podmioty mogą przekazywać swoje opinie dotyczące planu działania poprzez stronę internetową KE do 14 sierpnia br. Uzyskane informacje zwrotne zostaną wzięte pod uwagę przy dopracowaniu inicjatywy.

Źródło: Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network