dr Maciej Wilamowski

Koordynator programu Data Science

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Odpowiada za obszar Data Science zarówno od strony rozwiązywania problemów analitycznych, szkolenia kompetencji oraz budowania zespołów analitycznych. Śledzi aktualne trendy oraz pojawiające się nowe rozwiązania Machine Learningowe. W wolnych chwilach rozwija i wykorzystuje swoje kompetencje jako kaggler.

W ramach działań naukowych prowadzi badania z zakresu ekonomii behawioralnej.

Poza pracą czas poświęca na siatkówkę, rower i wspinaczkę.

W DELab UW od stycznia 2017 r.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Czego życzymy sobie i Wam na nadchodzący rok? Sprawdźcie sami!

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

2015 – tytuł doktora, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Publikacje

Rozdziały w książkach

Wilamowski, M. (2012). Eksperymenty dydaktyczne. Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Krawczyk, M., & Wilamowski, M. (2012). Organizacja rynku. Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Kusztelak, P., & Wilamowski, M. (2012). Teoria Gier. Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Artykuły

Krawczyk, M., Wilamowski, M. (2012). Organizacja rynku. Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Scroll to Top