dr Maja Sawicka

Analityczka DELab UW

Wydział Socjologii UW

Socjolożka emocji i interakcji społecznych, naukowo zajmuje się mechanizmami oddziałującymi w interakcjach oraz rolą, jaką odgrywają emocje wyrażane przez uczestniczących w tych interakcjach ludzi. Specjalizuje się w jakościowych metodach badań społecznych. W badaniach prowadzonych przez siebie wykorzystuje przede wszystkim narzędzia etnografii cyfrowej.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Z dr Mają Sawicką (DELab UW, WS UW) o interakcjach i emocjach w sieci.
Z dr Mają Sawicką (WS UW) o badaniu emocji w sieci.

Scroll to Top