DATA SCIENCE 2017-06-22T21:52:38+00:00

DATA SCIENCE

Jednym z przejawów obecnej rewolucji technologicznej są powstające ogromne, nieustrukturyzowane zbiory danych znane jako Big Data. Analizowanie i wyciąganie wniosków na ich podstawie jest głównym przedmiotem Data Science.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Gromadzenie dużych zbiorów danych i możliwości ich wykorzystania zmieniły sposób, w jaki wchodzimy w społeczne interakcje i pozwoliły na stworzenie niezliczonej ilości e-usług. Bez odpowiednio rozwiniętych interdyscyplinarnych narzędzi nie moglibyśmy w pełni zrozumieć zjawisk takich jak m.in. cyfrowe społeczeństwa (Digital Society) i internet rzeczy (IoT – Internet of Things).

Pogłębiona znajomość zagadnień z obszaru Data Science jest również niezbędna, by wykorzystywać Big Data. Big Data stanowi centralny punkt modelu biznesowego wielu firm, nie tylko z obszaru technologii. Analiza danych pozwala podejmować bardziej efektywne decyzje, zmniejsza ryzyko prowadzenia biznesu, dostarcza istotnych danych o dojrzałości modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz poziomie ich kompetencji cyfrowych.

Ilość danych obecnie gromadzonych przez społeczeństwo cyfrowe przyrasta w nieobserwowanym wcześniej tempie. Umiejętności związane z ich gromadzeniem, analizą i wyciąganiem na ich podstawie wniosków staje się cenną umiejętnością. Szacuje się, że zapotrzebowanie na analityków danych będzie rosło w najbliższych latach szybciej niż przybywało ich na rynku, dlatego nie tylko prowadzimy badania, ale również edukujemy w tym zakresie.

koordynatorzy

nasze projekty

SZKOŁA LETNIA DELab UW:
ANALIZY DANYCH

Projekt realizuje
Łukasz Jonak

5-dniowe warsztaty skoncentrowane na eksploracyjnej analizie i wizualizacji danych dla przedstawicieli nauk społecznych i pokrewnych

Cele projektu:

  • zapoznanie uczestników z pojęciem Big Data, wizualizacją danych i specyfiką pracy z dużymi zbiorami w narzędziach innych niż arkusz kalkulacyjny
  • przedstawienie podstaw programowania przy wykorzystaniu języka Python
  • prezentacja możliwości związanych z zaawansowaną eksploracją i wizualizacją danych

wybrane publikacje

wydarzenia

Maj 2017

Load More Posts