Temat: future competences

Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
With Prof. Mikołaj Jasiński (Faculty of Sociology, University of Warsaw) on analyses using data from the ELA system.
With Prof. Katarzyna Śledziewska and Prof. Renatą Włoch about the competences of the future based on Eurostat data.
Scroll to Top