Satia Rożynek

#kompetencje przyszłości #automatyzacja pracy #przyszłość pracy

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse. W swoich badaniach zajmuje się transformacją cyfrową rynku pracy i jej konsekwencjami dla pracowników w kontekście automatyzacji wykonywanych zadań. W DELab UW od sierpnia 2018 r., gdzie zajmuje się analizą i wizualizacją danych, głównie przy użyciu programu Tableau. Współpracowała między innymi w projekcie realizowanym z PFR i Google dotyczącym kształcenia kompetencji przyszłości w systemie edukacyjnym, a także w projektach o przemianach pracy w sektorze bankowym w kontekście transformacji cyfrowej, czy też wpływie kryzysu pandemicznego na funkcjonowanie rodzin i kobiet na rynku pracy.

Publikacje DELab UW

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

od 2020 – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

od 2018 – analityczka DELab UW

Przebieg kariery

2018-2020 – Ekonomia przedsiębiorstwa, studia II stopnia, WNE UW

2015-2018 – Ekonomia międzynarodowa, studia I stopnia, WNE UW

Publikacje

Rozdziały w książkach

Rożynek S., Śledziewska K., Włoch R. (2020) Transformacja cyfrowa polskich przedsiębiorstw. Ocena zakresu wdrożenia rozwiązań z obszarów Przemysłu 4.0 [w:] Laskowska-Rutkowska A. (red.), Cyfryzacja w zarządzaniu, Warszawa, CeDeWu.

Śledziewska K., Włoch R., Rożynek S. (2020) Dlaczego w budowaniu Przemysłu 4.0 środki trwałe to nie wszystko? [w:] Bank Pekao, Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2019., Warszawa, Pekao S.A.

WP i raporty DELab UW

Śledziewska K., Włoch R., Rożynek S. (2020) Przemiany pracy w sektorze bankowym w kontekście rozwoju gospodarki cyfrowej, Raport DELab UW, KIR, Fundacji Cyberium i WIB, Warszawa, DELab UW.

Śledziewska K., Włoch R. (2020) Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, Raport DELab UW, Google i PFR, Warszawa.

Uczestnictwo w konferencjach

Konferencje międzynarodowe

Jardy W., Rożynek S., Incentivising ‘pirates’ to pay – An experiment with comic book readers, Economics of Copyright in the Cultural and Creative Industries, CIPPM, Bournemouth University, 11.03.2020.

Wyróżnienia i nagrody

Najważniejsze wyróżnienia

Grant finansujący Międzynarodową Szkołę Letnią w Southwestern University of Finance and Economics w Chengu, Chiny (lipiec 2019)

Przewiń do góry