dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

Analityczka prawna DELab UW

Wydział Prawa i Administracji UW

Współpracuje przy projektach dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego i Gospodarki. Jest doktorem nauk prawnych, ale także absolwentką SGH (dzięki czemu lepiej rozumie ekonomistów). Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim międzynarodowe prawo gospodarcze i prawo Unii Europejskiej. Poza byciem adiunktem na WPIA doradza także Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP w zakresie prawa UE. Od 2013 współprowadzi bloga na temat prawa międzynarodowego publicznego – www.przegladpm.blogspot.com.

#handel międzynarodowy #prawo Unii Europejskiej #jednolity rynek cyfrowy

Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) i Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o badaniu umów handlowych metodą text-mining.
Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) o podatku cyfrowym.
Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) o programie UE "Cyfrowa Europa".
Czego życzymy sobie i Wam na nadchodzący rok? Sprawdźcie sami!
Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) o umowach handlowych.
Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) o gotowości sektora publicznego na digitalizację.
Międzynarodowe prawo gospodarcze w czasach gospodarki cyfrowej: kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje?

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

DELab UW, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
Międzynarodowe prawo gospodarcze w czasach gospodarki cyfrowej: kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje?

Łukasz Nawaro

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Międzynarodowe prawo gospodarcze w czasach gospodarki cyfrowej: kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje?

dr Michał Boni

SWPS, Martens Centre
Międzynarodowe prawo gospodarcze w czasach gospodarki cyfrowej: kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje?

dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG

IHS Markit Maritime & Trade, Uniwersytet Gdański

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

Magister i doktor nauk prawnych (WPIA UW) oraz magister SGH.

Publikacje

Książki

Słok-Wódkowska, M., (2012) Ochrona środowiska w systemie prawnym WTO, EuroPrawo, Warszawa.

Bejm, M. (ed.), Bogdanowicz, P., Piotrowski, P., Słok-Wódkowska, M. (2011) Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi – komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Rozdziały w książkach

Słok-Wódkowska, M. (2015), Współpraca międzynarodowa parlamentów państw europejskich, w: Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, C.H. Beck, Warszawa.

Słok-Wódkowska, M. (2015), Umowy stowarzyszeniowe z państwami Partnerstwa Wschodniego – wybrane aspekty, w: Unia Europejska a prawo międzynarodowe, księga jubileuszowa dedykowana prof. E. Dyni, red. L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Słok-Wódkowska, M. (2015), Decydowanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Remedium na tzw. deficyt demokracji?, w: Procedury decyzyjne Unii Europejskiej (Decision-making in the EU), ed. J. Galster, A. Szczerba-Zawada, Europrawo.

Słok-Wódkowska, M. (2013) Podmioty indywidualne w sporach z zakresu ochrony środowiska, w: Podmiotowość w prawie międzynarodowym, ed. B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Słok-Wódkowska, M. (2013) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a prawo Unii Europejskiej, w: Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, ed. D. Szafrański, Warszawa.

Słok-Wódkowska, M. (2013) WTO i handel międzynarodowy – od Sztokholmu od Rio+20, w: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI, ed. A. Gubrynowicz, Stowarzyszenie Absolwentów WPIA.

Słok-Wódkowska, M. (2013), Klauzula największego uprzywilejowania w umowach handlowych zawieranych przez Unię Europejską, w: „Prawo międzynarodowe Teraźniejszość Perspektywy Dylematy, Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego”, ed. K. Myszora-Kostrzewa, J. Poczobut, E. MWolters Kluwer, Warszawa.

Artykuły

Słok-Wódkowska, M. (2015) National Treatment Rules in EU Regional Trade Agreements, Polish Yearbook of International Law, 34, 2014.

Grzeszczak, R., Słok-Wódkowska, M., (2015) Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru – wybrane aspekty, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1, 2015.

Słok-Wódkowska, M. (2014) The Revised EU GSP+ – New Rules to Promote Sustainable Development, Polish Review of International Law, 2 (4).

Słok-Wódkowska, M., Śledziewska, K. (2014) Investment agreements of the European Union and its member states – comparison of BITs and RTAs, International Business and Global Economy, 33.

WP i raporty DELab UW

Słok-Wódkowska, M., Śledziewska, K. (2015) Anatomy of the EU regional trade agreements – what really influences economic integration? (working paper).

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

Kierownik grantu NCN Sonata DEC-2013/09/D/HS5/01328, realizowanego w latach 2014-2015 w ramach Delab, pt. Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie?

Przewiń do góry