dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, prof. UW

Analityczka prawna DELab UW

Wydział Prawa i Administracji UW

Współpracuje przy projektach dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego i Gospodarki. Jest doktorem nauk prawnych, ale także absolwentką SGH (dzięki czemu lepiej rozumie ekonomistów). Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim międzynarodowe prawo gospodarcze i prawo Unii Europejskiej. Poza byciem adiunktem na WPIA doradza także Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP w zakresie prawa UE. Od 2013 współprowadzi bloga na temat prawa międzynarodowego publicznego – www.przegladpm.blogspot.com.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) i Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o badaniu umów handlowych metodą text-mining.
Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) o podatku cyfrowym.
Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) o programie UE "Cyfrowa Europa".
Tematy: prawo unijne
Czego życzymy sobie i Wam na nadchodzący rok? Sprawdźcie sami!
magda

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

DELab UW, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW
lukasz

Łukasz Nawaro

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Michał_Boni_foto

dr Michał Boni

SWPS, Martens Centre
Tomasz_Brodzicki_foto

dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG

IHS Markit Maritime & Trade, Uniwersytet Gdański

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

Magister i doktor nauk prawnych (WPIA UW) oraz magister SGH.

Publikacje

Książki

Słok-Wódkowska, M., (2019) Standardy traktowania w prawie międzynarodowym gospodarczym,  Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, 2019

Słok-Wódkowska, M., (2012) Ochrona środowiska w systemie prawnym WTO, EuroPrawo, Warszawa.

Bejm, M. (ed.), Bogdanowicz, P., Piotrowski, P., Słok-Wódkowska, M. (2011) Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi – komentarz, C.H. Beck, Warszawa.

Rozdziały w książkach

Słok-Wódkowska, M. (2015), Współpraca międzynarodowa parlamentów państw europejskich, w: Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, C.H. Beck, Warszawa.

Słok-Wódkowska, M. (2015), Umowy stowarzyszeniowe z państwami Partnerstwa Wschodniego – wybrane aspekty, w: Unia Europejska a prawo międzynarodowe, księga jubileuszowa dedykowana prof. E. Dyni, red. L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Słok-Wódkowska, M. (2015), Decydowanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Remedium na tzw. deficyt demokracji?, w: Procedury decyzyjne Unii Europejskiej (Decision-making in the EU), ed. J. Galster, A. Szczerba-Zawada, Europrawo.

Słok-Wódkowska, M. (2013) Podmioty indywidualne w sporach z zakresu ochrony środowiska, w: Podmiotowość w prawie międzynarodowym, ed. B. Mielnik, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Słok-Wódkowska, M. (2013) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a prawo Unii Europejskiej, w: Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, ed. D. Szafrański, Warszawa.

Słok-Wódkowska, M. (2013) WTO i handel międzynarodowy – od Sztokholmu od Rio+20, w: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI, ed. A. Gubrynowicz, Stowarzyszenie Absolwentów WPIA.

Słok-Wódkowska, M. (2013), Klauzula największego uprzywilejowania w umowach handlowych zawieranych przez Unię Europejską, w: „Prawo międzynarodowe Teraźniejszość Perspektywy Dylematy, Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego”, ed. K. Myszora-Kostrzewa, J. Poczobut, E. MWolters Kluwer, Warszawa.

Artykuły

Słok-Wódkowska, M. (2022) Access to Information and Data in International Law, Nordic Journal of International Law, vol. 91 issue 2, ss. 310–338 (współautorka: J. Mazur)

Słok-Wódkowska, M. (2022) Secrecy by Default: How Regional Trade Agreements Reshape Protection of Source Code, ,  Journal of International Economic Law, Vol. 25, Issue 1, DOI: https://doi.org/10.1093/jiel/jgac005, ss. 91-109 (współautorka: J. Mazur)

Słok-Wódkowska, M. (2021) Regulating the digital environment: What can data protection law learn from environmental law?, Review of International, European and Comparative Law, Vol. XIX, DOI: 10.26106/0ptv-0g79 (współautorka:  J. Mazur)

Słok-Wódkowska, M. (2021) The EU’s regional trade agreements: How the EU addresses challenges related to digital transformation,  International Journal of Management and Economics, vol. 57 issue 2, ss. 105-120 (współautorka: J. Mazur)

Słok-Wódkowska, M. (2018) Zgodność dwustronnych umów inwestycyjnych pomiędzy państwami członkowskimi z prawem Unii Europejskiej - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.03.2018 r., C-284/16, Slowakische Republik przeciwko Achmea BV, Europejski Przegląd Sądowy, no 11, pp. 32–40.  (współautor: M. Wiącek)

Słok-Wódkowska, M. (2018)  Report for Poland, w: „The external dimension of the EU policies: horizontal issues; trade and investment; immigration and asylum”, XXVIII FIDE Congress, Lisbon/Estoril (23-26 May 2018) Congress Proceedings, vol. 3, pod red. J. L. da Cruz Vilaça, N. Piçarra, R. Leandro Vasconcelos, A. Saavedra, https://drive.google.com/drive/folders/1XKuVJk9pwLd56hfXIgitsdtV4o1xp6LU, ss. 627-640

Słok-Wódkowska, M. (2017) Dyskryminacyjna liberalizacja współpracy transatlantyckiej – typowe czy unikalne RTA? (Discriminative liberalization of transatlantic cooperation – typical or unique RTA?), Miscellanea Oeconomicae, issue 1, vol 22. ss. 143-154, (współautorzy: E. Czarny, J. Menkes)

Słok-Wódkowska, M. (2017) Regional Trade Agreements of the EU and the US — What Is the Common Ground?, w: „The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation”, pod red.: E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes, Peter Lang, ss. 33-53

Słok-Wódkowska, M. (2017) ISDS and the TTIP-A polish perspective, w: „The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation”, pod red.: E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes, Peter Lang, ss.77-87, (współautor: J. Menkes)

Słok-Wódkowska, M. (2017) Wybrane problemy ewolucji reżimów rozstrzygania sporów „państwo-państwo” i „inwestor-państwo” z perspektywy źródeł prawa, w: „Z problematyki źródeł prawa”, pod red. B. Mielnik, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 89-120, (współautor: J. Menkes)

Słok-Wódkowska, M. (2016)  Most-Favoured Nation and National Treatment in the EU and US Regional Trade Agreements-Tools for Equal or Discriminatory Treatment?, in: Reconceptualising the Rule of Law in Global Governance, Resources, Investment and Trade, ed. P. Pazartzis, M. Gavouneli, Hart Publishing-Bloomsbery, 2016

Słok-Wódkowska, M. (2016) Challenges of Investor-State Dispute Settlement Mechanism in TTIP, in: “Towards a Universal Justice? Putting International Courts and Jurisdictions into Perspective”, ed. D. Moura Vincente, Brill, 2016 (wspołautor J. Menkes),

Słok-Wódkowska, M. (2015) National Treatment Rules in EU Regional Trade Agreements, Polish Yearbook of International Law, 34, 2014.

Grzeszczak, R., Słok-Wódkowska, M., (2015) Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru – wybrane aspekty, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1, 2015.

Słok-Wódkowska, M. (2014) The Revised EU GSP+ – New Rules to Promote Sustainable Development, Polish Review of International Law, 2 (4).

Słok-Wódkowska, M., Śledziewska, K. (2014) Investment agreements of the European Union and its member states – comparison of BITs and RTAs, International Business and Global Economy, 33.

WP i raporty DELab UW

Słok-Wódkowska, M., Śledziewska, K. (2015) Anatomy of the EU regional trade agreements – what really influences economic integration? (working paper).

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

Kierowniczka projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS ‘Prawo międzynarodowe gospodarcze w czasie transformacji cyfrowej: trendy, modele regulacyjne oraz szczegółowe rozwiązania w zakresie e-handlu i danych’ nr rej. 2019/35/B/HS5/02107, termin realizacji IX 2020 – IX 2022.

Kierowniczka grantu NCN Sonata DEC-2013/09/D/HS5/01328, realizowanego w latach 2014-2015 w ramach Delab, pt. Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie?

Scroll to Top