dr Wojciech Hardy

Analityk DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Google Scholar

Laureat stypendium START „dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W swoich badaniach zajmuje się głównie tematyką rynków cyfrowych, z wyszczególnieniem branż kreatywnych, nieautoryzowanego obrotu treściami (tzw. „piractwa”) oraz nowych modeli finansowania twórczości (np. crowdfunding). Obecnie zajmuje się także tematem międzysektorowej konkurencji o uwagę (tzw. ekonomii uwagi lub gospodarki uwagą).

Jego zainteresowania badawcze obejmują także rynek pracy i zachodzące na nim pod wpływem technologii zmiany oraz tematykę nierówności i dyskryminacji.

W swoich badaniach korzysta z technik zautomatyzowanego zbierania danych z internetu, metod eksperymentalnych, ankietowych czy analizy ekonometrycznej na istniejących bazach danych.

Poza tematyką badawczą interesuje się m.in. mitologią z różnych stron świata oraz muzyką. Przede wszystkim jednak, realizuje się jako tata.

W DELab UW od października 2018 roku.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Dr Wojciech Hardy jest prowadzącym serii seminariów Digital Europe Economic Seminars. To cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

W Hardy

dr Wojciech Hardy

DELab UW, WNE UW
prof Wójcik

dr hab. Piotr Wójcik, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Maria Drabczyk

Maria Drabczyk

Ekspertka KPI, Centrum Cyfrowe

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

2019: uzyskany stopień doktora nauk ekonomicznych na WNE UW

2013-2019 : studia doktoranckie na WNE UW

2011-2013: M.A. z Informatyki i Ekonometrii na WNE UW

2008-2011: B.A. z Informatyki i Ekonometrii na WNE UW

Publikacje

Artykuły

Wojciech Hardy, Roma Keister, Piotr Lewandowski. (2018). Educational upgrading, structural change and the task composition of jobs in Europe. Economics Of Transition 26.

Wojciech Hardy, Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz. (2018). File sharing as conditional cooperation. Evidence from a framed field experiment. Applied Economics Letters .

Wojciech Hardy, Aneta Kiełczewska, Piotr Lewandowski, Iga Magda. (2018). Job retention among older workers in central and Eastern Europe. Baltic Journal Of Economics .

Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz, Anna Kukla-Gryz, Wojciech Hardy. (2017). Do pirates play fair? Testing copyright awareness of sports viewers. Behaviour & Information Technology 36.

Wojciech Hardy, Roma Keister, Piotr Lewandowski. (2016). Do Entrants Take It All? The Evolution of Task Content of Jobs in Poland. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo 47.

Wojciech Hardy. (2015). Długość kwestionariusza a precyzja odpowiedzi na pytania ilościowe w badaniach ankietowych. Ekonomista 5.

Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz, Anna Kukla-Gryz, Wojciech Hardy. (2015). “Piracy is not theft!” Is it just students who think so?. Journal Of Behavioral And Experimental Economics 54.

WP i raporty DELab UW

Wojciech Hardy, Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz. (2015). „Thou shalt not leech” Are digital pirates conditional cooperators? WNE Working Paper 26 (174).

Wojciech Hardy, Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz. (2015). Friends or foes? A meta-analysis of the link between „online piracy'” and sales of cultural goods. WNE Working Paper 23 (171).

Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz, Anna Kukla-Gryz, Wojciech Hardy. (2015). Do pirates play fair? Ethical judgment of unauthorized sports broadcasts. WNE Working Paper 15 (163).

Wojciech Hardy, Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz. (2014). Internet piracy and book sales: a field experiment. WNE Working Paper 23 (140).

Wojciech Hardy, Michał Krawczyk, Joanna Tyrowicz. (2013). Why is online piracy ethically different from theft? A vignette experiment.. WNE Working Paper 24 (109).

Wojciech Hardy. (2013). How to perfectly discriminate in a crowd? A theoretical model of crowdfunding. WNE Working Paper 16 (101).

Wojciech Hardy. (2018). Pre-release leaks as one-time incentives for switching to unauthorised sources of cultural content. Institute for Structural Research – IBS Working Paper 03/2018.

Piotr Lewandowski, Roma Keister, Wojciech Hardy, Szymon Górka. (2017). Routine and ageing? The intergenerational Divide in the Deroutinisation of Jobs in Europe. IZA Discussion Papers Working Paper 10732.

Wojciech Hardy, Piotr Lewandowski. (2015). Do entrants take it all? The evolution of task content of jobs in Poland. Institute for Structural Research – IBS Working Paper 10/2015.

Wojciech Hardy, Aneta Kiełczewska, Piotr Lewandowski, Iga Magda. (2016). Job retention among older workers in Central and Eastern Europe. Institute for Structural Research – IBS Working Paper 11/2016.

Wojciech Hardy, Roma Keister, Piotr Lewandowski. (2016). Technology Or Upskilling? Trends In The Task Composition Of Jobs In Central And Eastern Europe. HKUST Institute for Emerging Market Studies Working Paper 2016-40.

Wojciech Hardy, Roma Keister, Piotr Lewandowski. (2016). Technology Or Upskilling? Trends In The Task Composition Of Jobs In Central And Eastern Europe. Institute for Structural Research – IBS Working Paper 01/2016.

Jan Baran, Wojciech Stefan Hardy, Henryk Kalinowski, Iga Magda. (2018). Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. III Raport Wskaźnikowy. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Jan Baran, Wojciech Stefan Hardy, Henryk Kalinowski, Iga Magda. (2017). Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. II Raport Wskaźnikowy. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Górka, S., Hardy, W., Keister, R., Lewandowski, P.  (2017). Tasks and skills in European Labour Markets. Background Paper for the World Bank report “Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine”. IBS Research Report 03/2017.

Górka, S., Hardy, W., Keister, R., Lewandowski, P.  (2017). Age, tasks and skills in European Labour Markets. Background Paper for the World Bank report “Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine”. IBS Research Report 04/2017.

Wojciech Hardy. (2016). An ageing population needs older workers. World Bank Blog (05/26/2016), URL: http://blogs.worldbank.org/jobs/ageing-population-needs-older-workers.

Interview on ethics and piracy. With: Fundacja Nowoczesna Polska, for: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015/01/10.

Scroll to Top